Πολλές φορές φτάνουμε σε σημείο που δεν ξέρουμε πώς να πορευτούμε, ίσως δεν γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει ψυχικά ή άλλες φορές νιώθουμε δυσκολία, πίεση, στενοχώρια. Τότε, η βοήθεια ενός ψυχοθεραπευτή είναι χρήσιμη, ίσως και καταλυτική. Σε ένα πρώτο επίπεδο, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Ψυχοθεραπεία είναι σημαντικό να γίνεται πάντα σε συνθήκες ασφάλειας και αποδοχής και απαραίτητο στοιχείο γι’ αυτό είναι η δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και εχεμύθειας. Σε αυτή την βάση ξεκινούν οι συνεδρίες και μαζί με τον θεραπευόμενο προχωράμε σταδιακά ώστε να διερευνήσουμε τα σημεία που μπορεί να βοηθηθεί.

Μέσα από την Ατομική Ψυχοθεραπεία οικοδομείται μια θεραπευτική σχέση μέσα στην οποία ο θεραπευόμενος, με τη βοήθεια του θεραπευτή, εξερευνά, γνωρίζει και σταδιακά επιτυγχάνει να αλλάξει διάφορες πτυχές του εαυτού του.

Ο στόχος της θεραπείας εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε ατόμου. Συχνά οι άνθρωποι έχουν ως πρωταρχική ανάγκη να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και έπειτα σταδιακά μέσα από αλλαγές, άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγαλύτερες, να ανταποκρίνονται καλύτερα στην καθημερινότητα τους, να αισθάνονται ικανοί να διαχειρίζονται τις συναισθηματικές τους δυσκολίες αλλά και να νιώθουν ότι χτίζουν ουσιαστικότερες σχέσεις με τον εαυτό τους και τους άλλους.

Ο θεραπευόμενος, ενθαρρύνεται να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις του και μέσα από την αφήγηση των εμπειριών του αρχίζει και συνειδητοποιεί καλύτερα ποιος είναι αλλά και προς τα που θέλει να πάει. Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία είναι ποικίλοι, όπως φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, μελαγχολία, δυσκολία στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, κρίση στο γάμο, διαζύγιο, μεγάλες αλλαγές στη ζωή, δυσκολία σε εργασιακά θέματα, τραύμα, πένθος, αλλά και ζητήματα αυτοβελτίωσης, υπαρξιακές αναζητήσεις, κ.α.

Μέσω αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να ενεργοποιεί τις εσωτερικές του δυνάμεις, να επεξεργάζεται, να αποδέχεται και εντέλει να αφήνει πίσω τα παλιά «σενάρια ζωής» που τον βαραίνουν και τον περιορίζουν. Μαθαίνει να αναγνωρίζει τα εφόδια του αλλά και να εξελίσσει τις ικανότητες του και συνεπώς να αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Συχνά οι άνθρωποι περιγράφουν τη θεραπευτική διαδικασία σαν μια αναγέννηση που τους οδηγεί στην κατεύθυνση που επιθυμούν ή ακόμα και σαν μια απελευθέρωση από βάρη και δεσμά.

Πολλές φορές οι άνθρωποι αναρωτιούνται για τη διάρκεια της Ψυχοθεραπείας. Η διάρκεια ποικίλει καθώς η θεραπευτική πορεία του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή μιας και ο καθένας μας είναι μοναδικός. Μέσα από την αποδοχή αλλά και την εξέλιξη του εαυτού μας, βρίσκουμε τελικά το μονοπάτι που επιθυμούμε να διανύσουμε.

Πως μπορώ να βοηθήσω: